Asil üzümlerden hayat bulan mükemmel şaraplar..

 

Süryani şaraplarının öyküsü, üzüm bağcılığı ve şarap sanatının doğduğu Mezopotamya’da başlıyor.

Mardin Tur Abdin bölgesinde binlerce yıl önce ortaya çıkan mucizevi üzüm-toprak-iklim uyumu, Süryani halkının kaderini değiştiren en önemli keşif… Bu keşif aynı zamanda Süryanilere kendi şaraplarının doğuşunu da müjdeliyor. Süryanilerin kırmızı şarapta kullandığı en asil üzümler ‘Ĉınve Kome’, ‘Öküzgözü’ ve ‘Bağazkere’ bugün Mardin ve Diyarbakır çevresinde yetişen en özel bağların meyvesi…

Tur Abdin bölgesinde yetişen hayli yaşlı ‘Kerküş’ ve ‘Mazrone’ asmalarından ise beyaz şaraplar üretiliyor. Asırlardır bölgede yaşayan Süryaniler, bu asil üzümleri Dicle-Fırat nehirleri arasındaki alüvyonlu topraklarda özellikle yetiştirmiş. Asil üzümlere Süryaniler öyle mest olmuş ki, bu bağlardan elde edilen şaraplar zamanla kutsal sayılmış. Süryaniler, olgun ve asil üzüm bağlarından aldıkları güçle binlerce yıldır olduğu gibi bugün de topraklarına sıkı sıkı tutunuyor.

EFSANELER VE KANITLAR

Bağ ve şaraba ilişkin başlangıç efsaneleri, kutsal kitaplardaki öyküler ve onları destekleyen arkeolojik veriler de yine Mezopotamya’da yoğunlaşıyor. Arkeolojik ve genetik kanıtlar gösteriyor ki; yabani asma çeşitlerinden belki de en uyumlusu Vitis Vinifera türü… Bu asma, Mezapotamya’nın en güçlü bağı… Vitis Vinifera özellikle Verimli Hilal düzlüklerinde ve alçak tepe yamaçlarında hayat bulabiliyor… Zagros, Doğu Toroslar, Amanos ve Lübnan dağlarının oluşturduğu hilal formlu yerin coğrafi adı olan Verimli Hilal bölgesinde 7 bin yıl önce Vitis Vinifera ve Sativa isimli en eski kültür üzümü çekirdekleri bulunmuştu. Bu keşif, aynı tarihlerde Mezopotamya’nın kuzeyindeki Turabdin bölgesinde de asma yetiştirildiğini kanıtlar nitelikte… Asma kültürünün daha sonra Lübnan, Suriye, Filistin, Anadolu ve Yunanistan’a yayıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca ünlü Sümer destanı Gılgamış’ta da şarabın yumuşatıcı ve uygarlaştırıcı etkisi vurgulanır. Gılgamış’ın yoldaşı vahşi Enkidu’yu yola getiren unsurlardan biri kadın, diğeri de şaraptır. Destanda tanrıça Siduri “asmanın hanımı ve şarap yapan” olarak adlandırılır.

WhatsApp Sipariş
Gönder